Мігрень – пароксизмальний розлад, основним симптомом якого є інтенсивний головний біль, зазвичай у поєднанні зі нудотою та/або світло та звукобоязню

Приступи мігрені одна з найбільш поширених факторів звернення за амбулаторною допомогою, значна причинанепрацездатності

Етіологія та патогенез:

Сучасні уявлення передбачають первинну роль нейрональної дисфункції B розвитку інтракраніальних та екстракраніальних змін, що призводять до розвитку мігрені. У розвитку нападу виділяється чотири фази: продром, аура, головний біль та постдром.

Колись популярна судинна теорія мігрені, яка передбачає зв’язок розвитку мігренозного головного болю з розширенням кровоносних судин, а симптоми аури – з їх звуженням, в даний час втратила актуальність.Вазодилятація, якщо виникає під час нападів мігрені, розглядається як епіфеномен (вторинне патологічне явище), викликаний нестабільністю центральних механізмів контролю роботи нейроваскулярної ланки

Кіркова депресія, що поширюється,ймовірно причиною :

1. Розвитку симптомів аури мігрені;
2. Активації аферентних волокон трійчастого нерва;
3. Зміни проникності гематоенцефалічного бар,єру за допомогою активації та підвищуючої регуляціїматриксних металопротеїназ.

Провокатори нападу мігрені:

За даними огляду доказових даних, стрес, менструація, зорові стимули, зміни погоди, нітрати, голод. Всі можливі і ймовірні тригери, за винятком аспартату, були загальними загальними для всіх типів головного болю. Отримано дані про те, що глутамат натрію є загальним тригером дляголовного болю, але його роль як тригер мігрені не доведена. Щодо куріння, запахів, шоколаду, їжі, щомістить тірамін, не отримано

Клініка:

Мігрень проявляється

Повторними нападами. Приступи – це низка подій, які послідовно змінюють один одного протягом проміжку від кількох годин до кількох днів. Типовий напад мігрені розвивається, проходячи чотири фази: продром, аура, головний біль та постдром.

Продром мігрені – продроми відзначають у себе до 77% пацієнтів, що страждають на афективні або вегетативні симптоми, розвиваються за 24-48 годин до нападупродромальними симптомами

Аура мігрені близько 25% страждають

мігрень, що описують у себе один або більше неврологічних симптомів у другу фазу нападу, яка називається «aypa мігрені». Традиційно вважається, що аура мігрені зазвичай передує головному болю. Однак дані проспективних досліджень вказують, що у більшості пацієнтів головний біль виникає у фазу аури (Hansen J. M.Lipton R. B. 2012).