Назарчук Вячеслав Вячеславович 19

Express consultation of a doctor, Express consultation of a psychologist

 • Назарчук Вячеслав Вячеславович 2

  Clinical psychology, Neuropsychology

 • Назарчук Вячеслав Вячеславович 3

  Dietetics, nutritionology

 • Назарчук Вячеслав Вячеславович 4

  Therapy, palliative care

 • Назарчук Вячеслав Вячеславович 5

  Surgery

 • Назарчук Вячеслав Вячеславович 6

  Oncology, mammology

 • Назарчук Вячеслав Вячеславович 7

  Neurology, Neurosurgery

 • Назарчук Вячеслав Вячеславович 8

  Pediatrics

 • Назарчук Вячеслав Вячеславович 9

  Family medicine

 • Назарчук Вячеслав Вячеславович 10

  Gynecology

 • Назарчук Вячеслав Вячеславович 11

  Psychiatry

 • Назарчук Вячеслав Вячеславович 12

  Endocrinology

 • Назарчук Вячеслав Вячеславович 13

  Dermatovenerology

 • Назарчук Вячеслав Вячеславович 14

  Gastroenterology

 • Назарчук Вячеслав Вячеславович 15

  Urology

 • Назарчук Вячеслав Вячеславович 16

  Laboratory studies

 • Назарчук Вячеслав Вячеславович 17

  Cardiology

 • Назарчук Вячеслав Вячеславович 18

  Ophthalmology