Oleksandr Antonovych Kurkutov 19

Express consultation of a doctor, Express consultation of a psychologist

 • Oleksandr Antonovych Kurkutov 2

  Clinical psychology, Neuropsychology

 • Oleksandr Antonovych Kurkutov 3

  Dietetics, nutritionology

 • Oleksandr Antonovych Kurkutov 4

  Therapy, palliative care

 • Oleksandr Antonovych Kurkutov 5

  Surgery

 • Oleksandr Antonovych Kurkutov 6

  Oncology, mammology

 • Oleksandr Antonovych Kurkutov 7

  Neurology, Neurosurgery

 • Oleksandr Antonovych Kurkutov 8

  Pediatrics

 • Oleksandr Antonovych Kurkutov 9

  Family medicine

 • Oleksandr Antonovych Kurkutov 10

  Gynecology

 • Oleksandr Antonovych Kurkutov 11

  Psychiatry

 • Oleksandr Antonovych Kurkutov 12

  Endocrinology

 • Oleksandr Antonovych Kurkutov 13

  Dermatovenerology

 • Oleksandr Antonovych Kurkutov 14

  Gastroenterology

 • Oleksandr Antonovych Kurkutov 15

  Urology

 • Oleksandr Antonovych Kurkutov 16

  Laboratory studies

 • Oleksandr Antonovych Kurkutov 17

  Cardiology

 • Oleksandr Antonovych Kurkutov 18

  Ophthalmology