Zapewnienie dostępu i korzystanie ze strony internetowej likarioline.com (dalej – „Likari Online”), informacji, materiałów, produktów i usług dostępnych w witrynie „Likari Online” podlega niniejszym warunkom użytkowania (dalej – „Warunki korzystania ze strony ")

Warunki korzystania z Witryny mogą być okresowo aktualizowane. Nowe wersje będą publikowane na stronie internetowej „Lekarze Online” i wejdą w życie niezwłocznie po ich opublikowaniu. Korzystając z Witryny „Lekarze Online”, należy regularnie sprawdzać, czy w Warunkach korzystania z witryny nie wprowadzono zmian lub aktualizacji.

Witryna „Lekarze Online” zawiera informacje o firmie „Lekarze Online”, możliwościach biznesowych, produktach i usługach „Lekarze Online” przeznaczonych do użytku wyłącznie na Ukrainie i jest regulowana zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Ukrainy. Firma "Lekarze Online" nie ponosi żadnej odpowiedzialności i zobowiązań finansowych za korzystanie z serwisu "Lekarze Online" z innych krajów.

1. Polityka Prywatności oraz Polityka Ochrony Danych Osobowych i Informacji Poufnych „Lekarze Online”

Wszelkie dane osobowe przekazane firmie „Lekarze Online” w procesie korzystania z serwisu „Lekarze Online” będą przetwarzane zgodnie z Polityka prywatności strona Jeżeli rejestrujesz się lub odwiedzasz serwis jako Klient, obowiązuje Polityka ochrony danych osobowych i informacji poufnych dla Klientów.

Wszelkie informacje przekazywane Likari Online podczas korzystania z serwisu Likari Online muszą być rzetelne, kompletne i aktualne. Jeśli mamy powody sądzić, że podano niedokładne, niepełne i nieaktualne informacje, dostęp do strony „Lekarze online” może zostać ograniczony lub zablokowany.

2. Prawa autorskie i korzystanie z materiałów serwisu „Lekarze Online”.

Serwis „Lekarze Online” oraz materiały zamieszczone w serwisie „Lekarze Online” są chronione prawami własności intelektualnej, w tym prawami autorskimi, prawami do używania nazw handlowych i znaków towarowych oraz stanowią własność „Lekarze Online” lub są przez „Lekarze Online” wykorzystywane zgodnie z licencją lub za zgodą właściciela takich praw. Materiały chronione prawami własności intelektualnej obejmują między innymi projekt, układ, wygląd, wygląd, grafikę, fotografie, obrazy, artykuły, historie i inne materiały dostępne na stronie internetowej „Doctors Online” (zwanej dalej „Doctors Online” „strona internetowa z materiałami).

Materiały strony mogą być powielane, rozpowszechniane, publikowane lub w inny sposób prezentowane ogółowi społeczeństwa tylko za pisemną zgodą "Lekarze Online".

3. Linki do innych stron

Nasza strona może zawierać linki do innych stron, nad którymi nie mamy kontroli. Nie ponosimy odpowiedzialności i nie mamy żadnych zobowiązań finansowych za materiały dostępne na takich stronach osób trzecich. Zachęcamy do zapoznania się z warunkami użytkowania i oświadczeniami o ochronie prywatności wszystkich witryn stron trzecich przed skorzystaniem z takich witryn lub podaniem danych osobowych lub jakichkolwiek innych informacji na takich witrynach lub za ich pośrednictwem.

4. Ograniczenie odpowiedzialności, wyłączenie gwarancji i gwarancji odszkodowania

W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo ani Likari Online, ani jej podmioty stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub inne szkody, w tym między innymi za szkody majątkowe, utratę możliwości użytkowania, utratę działalności gospodarczej, stratę ekonomiczną, utratę danych lub utraconych zysków wynikających z lub w związku z korzystaniem lub dostępem do witryny lub niemożnością korzystania lub uzyskiwania dostępu do witryny Doctors Online lub jej zawartości.

Firma „Lekarze Online” dołoży wszelkich starań, aby zapewnić rzetelność wszystkich informacji i materiałów zamieszczonych w serwisie. Jednak „Doctors Online” nie może zagwarantować dokładności wszystkich informacji i Materiałów oraz nie ponosi odpowiedzialności i nie ma zobowiązań finansowych za dokładność, kompletność i wiarygodność jakichkolwiek informacji i Materiałów zamieszczonych na stronie. Nie gwarantujemy, że działanie tej strony będzie nieprzerwane lub wolne od błędów, ani że ta strona jest wolna od wirusów lub innych komponentów, które mogą uszkodzić sprzęt lub oprogramowanie. Likari Online nie gwarantuje, że Witryna internetowa Likari będzie kompatybilna ze sprzętem lub oprogramowaniem, którego możesz używać, ani nie gwarantuje, że Witryna internetowa Likari będzie działać przez cały czas lub w dowolnym momencie.

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić i chronić Likari Online i jej podmioty stowarzyszone przed jakąkolwiek odpowiedzialnością lub szkodami wynikającymi z naruszenia przez Ciebie Warunków użytkowania witryny lub korzystania z witryny Likari Online.

5. Ograniczenie lub zablokowanie dostępu do serwisu „Lekarze Online” za naruszenie Regulaminu serwisu

W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu serwisu, w szczególności w przypadku korzystania z serwisu „Lekarze Online” lub poszczególnych elementów serwisu „Lekarze Online” do innych celów, dostęp do serwisu „Lekarze Online” może być ograniczone lub zablokowane.

Likari Online zasadniczo zastrzega sobie prawo do modyfikowania, blokowania lub zamykania witryny Likari Online lub jej zawartości w całości lub w części w dowolnym czasie iz dowolnego powodu.

6. Wybór prawa, jurysdykcji i miejsca postępowania

Korzystanie ze strony internetowej „Lekarze Online” oraz niniejsze Warunki korzystania ze strony internetowej podlegają prawu Ukrainy. O ile prawo nie stanowi inaczej, sądy Ukrainy mają wyłączną jurysdykcję i są jedynymi organami do rozstrzygania wszelkich sporów wynikających z lub w związku z korzystaniem ze strony internetowej „Lekarze Online” lub niniejszych Warunków korzystania z witryny.

7. Inne warunki

Jeżeli jedno z postanowień niniejszych Warunków korzystania z Witryny jest nieważne lub zostanie uznane za nieważne przez sąd, nie wpłynie to na ważność pozostałych warunków.