Stred pohľadu 2

Centrum mikrochirurgie Zakarpatského oka a Centrum Zakarpatského zraku

Zakarpatské očné mikrochirurgické centrum a Zakarpatské zrakové centrum sú najmodernejšie oftalmologické ambulancie v našom regióne, kde máte vy a vaša rodina možnosť nechať sa vyšetriť na najmodernejších prístrojoch vyrábaných svetovými lídrami a vykonávať moderné ambulantné, chirurgické a laserové ošetrenie oka. choroby.

Vzhľadom na profesionalitu lekárov a vybavenie novej generácie, ktoré spĺňa najvyššie štandardy, zaujímajú naše centrá leví podiel na trhu poskytovania vysokošpecializovaných oftalmologických služieb v Zakarpatsku. Táto úroveň je podporená každodennou tvrdou prácou celého tímu a chuťou čo najrýchlejšie a najefektívnejšie pomáhať pacientom. 

Lekári: