Надання доступу та використання сайту likarionline.com (надалі — «Лікарі Онлайн»), інформації, матеріалів, продукції та послуг, які доступні на Сайті «Лікарі Онлайн», регулюються цими умовами використання (надалі- «Умови використання сайту»)

Умови використання сайту можуть час від часу оновлюватися. Нові версії будуть розміщені на сайті «Лікарі Онлайн» та набувають чинності одразу після їх опублікування. Використовуючи Сайт «Лікарі Онлайн», вам потрібно регулярно перевіряти, чи були внесені зміни або оновлення до Умов використання сайту.

Сайт «Лікарі Онлайн» надає інформацію про компанію «Лікарі Онлайн», можливості бізнесу, продукцію та послуги «Лікарі Онлайн», що призначені для використання тільки в Україні, та регулюється відповідно до чинного законодавства України. Компанія «Лікарі Онлайн» не несе відповідальності та жодних фінансових зобов’язань за використання сайту «Лікарі Онлайн» з інших країн.

1. Положення про конфіденційність та Політика щодо захисту персональних даних та конфіденційної інформації «Лікарі Онлайн»

Всі персональні дані, які надаються компанії «Лікарі Онлайн» у процесі використанні сайту «Лікарі Онлайн», будуть оброблятися відповідно до Політики конфіденційності сайту. Якщо ви реєструєтесь або відвідуєте сайт як Клієнт, застосовується Політика щодо захисту персональних даних та конфіденційної інформації для Клієнтів.

Вся інформація, яка надається компанії «Лікарі Онлайн» під час використання сайту «Лікарі Онлайн» має бути достовірною, повною та актуальною. Якщо у нас будуть підстави вважати, що було надано недостовірну, неповну та неактуальну інформацію, доступ до сайту «Лікарі Онлайн» може бути обмежено або заблоковано.

2. Авторське право та використання матеріалів сайту «Лікарі Онлайн»

Сайт «Лікарі Онлайн» та матеріали, які розміщені на сайті «Лікарі Онлайн», захищені правами інтелектуальної власності, у тому числі авторськими правами, правами на використання комерційних найменувань та торговельних марок, та належать «Лікарі Онлайн» або використовуються «Лікарі Онлайн» згідно з ліцензією або за згодою власника таких прав. Матеріали, які захищені правами інтелектуальної власності, включають, але цим не обмежуються, дизайн, макетування, зовнішній вигляд, вид, графіку, фотографії, зображення, статті, розповіді та інші матеріали, які доступні на сайті «Лікарі Онлайн» (надалі — «Матеріали сайту).

Матеріали сайту можуть бути відтворені, розповсюджені, опубліковані або іншим чином представлені широкому загалу тільки за письмової згоди «Лікарі Онлайн».

3. Посилання на інші сайти

На нашій сторінці можуть міститися посилання на інші сайти, які ми не контролюємо. Ми не несемо відповідальності та не маємо жодних фінансових зобов’язань щодо матеріалів, які доступні на сайтах таких третіх осіб. Ми рекомендуємо вам прочитати умови використання та положення про конфіденційність всіх сайтів третіх осіб, перш ніж користуватися такими сайтами або надавати свої персональні дані чи будь-яку іншу інформацію на такі сайти або через них.

4. Обмеження відповідальності, відмова від надання гарантій та гарантії відшкодування

Наскільки це дозволено чинним законодавством, ні «Лікарі Онлайн», ні пов’язані з ним особи не несуть відповідальності за будь-яку пряму, непряму, випадкову або іншу шкоду, включаючи, але не обмежуючись, майнову шкоду, втрату можливості використання, втрату бізнесу, економічний збиток, втрату даних або неотриманий прибуток, що виникає з вашого використання чи доступу до сайту або у зв’язку з ними, або неспроможність використовувати або мати доступ до сайту «Лікарі Онлайн» або його контенту.

Компанія «Лікарі Онлайн» докладатиме усіх зусиль, щоб забезпечити достовірність всієї інформації та Матеріалів, які розміщені на сайті. Однак «Лікарі Онлайн» не може гарантувати достовірність всієї інформації та Матеріалів і не несе відповідальності та не має жодних фінансових зобов’язань за точність, повноту та достовірність будь-якої інформації та Матеріалів, які розміщуються на сайті. Ми не гарантуємо, що робота цього сайту буде неперервною чи безпомилковою, або що цей сайт не містить вірусів або інших складових, які можуть завдати шкоди обладнанню або програмному забезпеченню. «Лікарі Онлайн» не гарантує, що Сайт «Лікарі Онлайн» буде сумісний з обладнанням або програмним забезпеченням, яке ви можете використовувати, та не гарантує, що Сайт «Лікарі Онлайн» буде працювати весь час або у будь-який час.

Ви погоджуєтесь відшкодувати, забезпечити захист та звільнити компанію «Лікарі Онлайн» та пов’язаних із нею осіб від будь-якої відповідальності або збитків, які зумовлені порушенням вами Умов використання сайту, або вашого використання сайту «Лікарі Онлайн».

5. Обмеження або блокування доступу до сайту «Лікарі Онлайн» за порушення Умов використання сайту

У випадку порушення цих Умов використання сайту, зокрема у випадку використання сайту «Лікарі Онлайн» або окремих елементів сайту «Лікарі Онлайн» не за призначенням, доступ до сайту «Лікарі Онлайн» може бути обмежено або заблоковано.

Компанія «Лікарі Онлайн» загалом залишає за собою право частково або повністю змінювати, блокувати або припиняти роботу сайту «Лікарі Онлайн» або його контенту у будь-який час та з будь-якої причини.

6. Вибір права, юрисдикція та місце провадження

Використання сайту «Лікарі Онлайн» та цих Умов використання сайту регулюється законодавством України. Якщо інше не передбачено законом, суди України мають виключну юрисдикцію та є єдиними органами вирішення будь-якого спору, який виникає з приводу використання сайту «Лікарі Онлайн» чи цих Умов використання сайту або у зв’язку з ними.

7. Інші умови

Якщо одне із положень цих Умов використання сайту є недійсним або визнається недійсним судом, це не буде впливати на чинність інших умов.